top of page

GESCHIEDENIS

Het "bouwbord".

1989 - 1994
Het initiatief voor het bouwen van een vrijetijdsaccomodatie is ontstaan door ruimtegebrek van drie afzonderlijke verenigingen. In 1989 beschikten deze drie verenigingen over onvoldoende ruimte om hun activiteiten te kunnen voortzetten. 

Het betrof de vereniging voor gehandicapten, GVE (Gehandicapten Vereniging Eindhoven) en twee jeugdwerk verenigingen van Jong Nederland (JN). Het bouwen van een multifunctionele accommodatie was hiervoor dé oplossing.

De heer Frits Philips was zo enthousiast over dit plan, dat hij direct bereid was zijn naam aan het gebouw te verbinden en als sponsor op te treden. Vandaar de naam:

Dr.Ir.F.J. Philipshuis.

1994 – 1995
Met behulp van de gemeente Eindhoven, diverse sponsoren én een aantal acties van de drie verenigingen kon er een start gemaakt worden met de bouw van het Philipshuis.
De twee JN-verenigingen zijn inmiddels gefuseerd tot één vereniging, te weten JN De Fakkel met ongeveer 120 leden. De GVE telde toen ongeveer 150 leden. Voor het beheer van het gebouw werd een stichting in het leven geroepen. Stichting Vrienden van het Philipshuis.

1995 – 2007

Het huisvesten van Jong Nederland de Fakkel en de GVE was onze ideële doelstelling. Om het gebouw optimaal te kunnen exploiteren, verhuren we het Philipshuis ook aan andere verenigingen/stichtingen.

2007 – heden
De GVE hield op te bestaan. 

Sindsdien zijn er naast Jong Nederland de Fakkel meerdere verenigingen/stichtingen gehuisvest in het Philipshuis.

bottom of page